Nama-nama Bentuk dalam Bahasa Jepang

bentuk Kosakata Bahasa Jepang
 • lingkaran→円(en)
 • setengah linglaran→半円(hanen)
 • segitiga→三角形(sankakukei)
 • segiempat→四角形(shikakkei)
 • segilima→五角形(gokakkei)
 • bujur sangkar→正方形(seihoukei)
 • persegi panjang→長方形(chouhoukei)
 • bulat→球(kyuu)
 • kerucut→円錐(ensui)
 • ovel→楕円(daen)
 • silinder→円柱(enchuu)
 • balok→直方体(chokuhoutai)
 • kubus→立方体(rippoutai)

 

Kamus Bahasa Jepang untuk Pemula【a-z】
Aku kumpulin kata-kata bahasa Jepang yang dipakai dalam percakapan sehari-hari!

 

Nama-Nama Bentuk dalam Bahasa Jepang

Lingkaran dalam bahasa Jepang

lingkaran→円(en)

 • hiragana:えん
 • kanji :
 • katakana:エン

 

Setengah linglaran dalam bahasa Jepang

setengah linglaran→半円(hanen)

 • hiragana:はんえん
 • kanji :半円
 • katakana:ハンエイ

 

Segitiga dalam bahasa Jepang

segitiga→三角形(sankakkei)

 • hiragana:さんかっけい
 • kanji :三角形
 • katakana:サンカッケイ

 

Segiempat dalam bahasa Jepang

segiempat→四角形(shikakkei)

 • hiragana:しかっけい
 • kanji :四角形
 • katakana:シカッケイ

 

Segilima dalam bahasa Jepang

segilima→五角形(gokakkei)

 • hiragana:ごかっけい
 • kanji :五角形
 • katakana:ゴカッケイ

 

Bujur sangkar dalam bahasa Jepang

bujur sangkar→正方形(seihoukei)

 • hiragana:せいほうけい
 • kanji :正方形
 • katakana:セイホウケイ

 

Persegi panjang dalam bahasa Jepang

persegi panjang→長方形(chouhoukei)

 • hiragana:ちょうほうけい
 • kanji :長方形
 • katakana:チョウホウケイ

 

Bulat dalam bahasa Jepang

bulat→球(kyuu)

 • hiragana:きゅう
 • kanji :
 • katakana:キュウ

 

Kerucut dalam bahasa Jepang

kerucut→円錐(ensui)

 • hiragana:えんすい
 • kanji :円錐
 • katakana:エンスイ

 

Ovel dalam bahasa Jepang

ovel→楕円(daen)

 • hiragana:だえん
 • kanji :楕円
 • katakana:ダエン

 

Silinder dalam bahasa Jepang

silinder→円柱(enchuu)

 • hiragana:えんちゅう
 • kanji :円柱
 • katakana:エンチュウ

 

Balok dalam bahasa Jepang

balok→直方体(chokuhoutai)

 • hiragana:ちょくほうたい
 • kanji :直方体
 • katakana:チョクホウタイ

 

Kubus dalam bahasa Jepang

kubus→立方体(rippoutai)

 • hiragana:りっぽうたい
 • kanji :立方体
 • katakana:リッポウタイ