【Masa】Kosakata dalam Bahasa Jepang

masa Kosakata Bahasa Jepang
 • Masa lalu – 過去 (kako)
 • Masa kini – 現在 (genzai)
 • Masa depan – 未来 (mirai)
 • Masa kecil – 幼少期 (youshou ki)
 • Masa pertumbuhan – 成長期 (seichou ki)
 • Masa puber – 思春期 (shishun ki)
 • Masa tua – 老年期 (rounen ki)
 • Masa pendidikan – 教育期間 (kyouiku kikan)
 • Masa percobaan – 試用期間 (shiyou kikan)
 • Masa berlaku – 有効期間 (yuukou kikan)
 • Masa aktif – 活動期間 (katsudou kikan)
 • Masa kerja – 勤務期間 (kinmu kikan)
 • Masa istirahat – 休息期間 (kyuusoku kikan)
 • Masa cuti – 休暇期間 (kyuuka kikan)
 • Masa transisi – 移行期間 (ikou kikan)
 • Masa inkubasi – 潜伏期間 (senpuku kikan)
 • Masa pemulihan – 回復期間 (kaifuku kikan)
 • Masa persiapan – 準備期間 (junbi kikan)
 • Masa pendaftaran – 登録期間 (touroku kikan)
 • Masa kontrak – 契約期間 (keiyaku kikan)
 • Masa latihan – 練習期間 (renshuu kikan)

 

Kosa Kata Bahasa Jepang Sehari-Hari
Bahasa Jepang ada banyak huruf seperti hiragana, katakana, dan kanji. Tapi, banyak juga kata-kata yang jarang digunakan ...
Kamus Bahasa Jepang untuk Pemula【a-z】
Aku kumpulin kata-kata bahasa Jepang yang dipakai dalam percakapan sehari-hari!

【Masa】Kosakata dalam Bahasa Jepang

Masa Lalu dalam bahasa Jepang

masa lalu → 過去 ( kako )

 • hiragana:かこ
 • kanji :過去
 • katakana:カコ

 

Masa Kini dalam bahasa Jepang

masa kini → 現在 ( genzai )

 • hiragana:げんざい
 • kanji :現在
 • katakana:ゲンザイ

 

Masa Depan dalam bahasa Jepang

masa depan → 未来 ( mirai )

 • hiragana:みらい
 • kanji :未来
 • katakana:ミライ

 

Masa Kecil dalam bahasa Jepang

masa kecil → 幼少期 ( youshou ki )

 • hiragana:ようしょうき
 • kanji :幼少期
 • katakana:ヨウショウキ
60 Kosakata kecil dalam Bahasa Jepang
Apa bahasa Jepangnya kecil?? Orang Jepang Kecil dalam bahasa Jepang adalah "小さい(chiisai)". hiragana:ちいさい kanji :小さい kata...

 

Masa Pertumbuhan dalam bahasa Jepang

masa pertumbuhan → 成長期 ( seichou ki )

 • hiragana:せいちょうき
 • kanji :成長期
 • katakana:セイチョウキ

 

Masa Puber dalam bahasa Jepang

masa puber → 思春期 ( shishun ki )

 • hiragana:ししゅんき
 • kanji :思春期
 • katakana:シシュンキ

 

Masa Tua dalam bahasa Jepang

masa tua → 老年期 ( rounen ki )

 • hiragana:ろうねんき
 • kanji :老年期
 • katakana:ロウネンキ

 

Masa Pendidikan dalam bahasa Jepang

masa pendidikan → 教育期間 ( kyouiku kikan )

 • hiragana:きょういくきかん
 • kanji :教育期間
 • katakana:キョウイクキカン

 

Masa Percobaan dalam bahasa Jepang

masa percobaan → 試用期間 ( shiyou kikan )

 • hiragana:しようきかん
 • kanji :試用期間
 • katakana:シヨウキカン

 

Masa Berlaku dalam bahasa Jepang

masa berlaku → 有効期間 ( yuukou kikan )

 • hiragana:ゆうこうきかん
 • kanji :有効期間
 • katakana:ユウコウキカン

 

Masa Aktif dalam bahasa Jepang

masa aktif → 活動期間 ( katsudou kikan )

 • hiragana:かつどうきかん
 • kanji :活動期間
 • katakana:カツドウキカン

 

Masa Kerja dalam bahasa Jepang

masa kerja → 勤務期間 ( kinmu kikan )

 • hiragana:きんむきかん
 • kanji :勤務期間
 • katakana:キンムキカン

 

Masa Istirahat dalam bahasa Jepang

masa istirahat → 休息期間 ( kyuusoku kikan )

 • hiragana:きゅうそくきかん
 • kanji :休息期間
 • katakana:キュウソクキカン

 

Masa Cuti dalam bahasa Jepang

masa cuti → 休暇期間 ( kyuuka kikan )

 • hiragana:きゅうかきかん
 • kanji :休暇期間
 • katakana:キュウカキカン

 

Masa Transisi dalam bahasa Jepang

masa transisi → 移行期間 ( ikou kikan )

 • hiragana:いこうきかん
 • kanji :移行期間
 • katakana:イコウキカン

 

Masa Inkubasi dalam bahasa Jepang

masa inkubasi → 潜伏期間 ( senpuku kikan )

 • hiragana:せんぷくきかん
 • kanji :潜伏期間
 • katakana:センプクキカン

 

Masa Pemulihan dalam bahasa Jepang

masa pemulihan → 回復期間 ( kaifuku kikan )

 • hiragana:かいふくきかん
 • kanji :回復期間
 • katakana:カイフクキカン

 

Masa Persiapan dalam bahasa Jepang

masa persiapan → 準備期間 ( junbi kikan )

 • hiragana:じゅんびきかん
 • kanji :準備期間
 • katakana:ジュンビキカン

 

Masa Pendaftaran dalam bahasa Jepang

masa pendaftaran → 登録期間 ( touroku kikan )

 • hiragana:とうろくきかん
 • kanji :登録期間
 • katakana:トウロクキカン

 

Masa Kontrak dalam bahasa Jepang

masa kontrak → 契約期間 ( keiyaku kikan )

 • hiragana:けいやくきかん
 • kanji :契約期間
 • katakana:ケイヤクキカン

 

Masa Latihan dalam bahasa Jepang

masa latihan → 練習期間 ( renshuu kikan )

 • hiragana:れんしゅうきかん
 • kanji :練習期間
 • katakana:レンシュウキカン

 

Kamus Bahasa Jepang untuk Pemula【a-z】
Aku kumpulin kata-kata bahasa Jepang yang dipakai dalam percakapan sehari-hari!
Kosa Kata Bahasa Jepang Sehari-Hari
Bahasa Jepang ada banyak huruf seperti hiragana, katakana, dan kanji. Tapi, banyak juga kata-kata yang jarang digunakan ...