@jepang ⇐ LINE ID

【Masa】Kosakata dalam Bahasa Jepang

WRITER
 
masa
この記事を書いている人 - WRITER -
詳しいプロフィールはこちら
 • masa→期間(kikan)
 • masa bebas mengangsur→返済猶予期間(hensai yuuyo kikan)
 • masa bebas pajak→免税期間(menzei kikan)
 • masa hukuman→刑期(keiki)
 • masa jaminan→保証期間(hoshou kikan)
 • masa manfaat→耐用期間(taiyou kikan)
 • masa penyesuaian ekonomi→経済調整期(keizai chousei ki)
 • masa penyewaan→リース期間(riisu kikan)
 • masa percobaan→試用期間(shiyou kikan)
 • masa pertanggungan→保険期間(hoken kikan)
 • masa tenggang→支払猶予期間(shiharai yuuyo kikan)

 

 

【Masa】Kosakata dalam Bahasa Jepang

Masa dalam bahasa Jepang

 

masa→期間(kikan)
 • hiragana:きかん
 • kanji :期間
 • katakana:キカン

 

Masa bebas mengangsur dalam bahasa Jepang

 

masa bebas mengangsur→返済猶予期間(hensai yuuyo kikan)
 • hiragana:へんさいゆうよきかん
 • kanji :返済猶予期間
 • katakana:ヘンサイユウヨキカン

 

Masa bebas pajak dalam bahasa Jepang

 

masa bebas pajak→免税期間(menzei kikan)
 • hiragana:めんぜいきかん
 • kanji :免税期間
 • katakana:メンゼイキカン

 

Masa hukuman dalam bahasa Jepang

 

masa hukuman→刑期(keiki)
 • hiragana:けいき
 • kanji :刑期
 • katakana:ケイキ

 

Masa jaminan dalam bahasa Jepang

 

masa jaminan→保証期間(hoshou kikan)
 • hiragana:ほしょうきかん
 • kanji :保証期間
 • katakana:ホショウキカン

 

Masa manfaat dalam bahasa Jepang

 

masa manfaat→耐用期間(taiyou kikan)
 • hiragana:たいようきかん
 • kanji :耐用期間
 • katakana:タイヨウキカン

 

Masa penyesuaian ekonomi dalam bahasa Jepang

 

masa penyesuaian ekonomi→経済調整期(keizai chousei ki)
 • hiragana:けいざいちょうせいき
 • kanji :経済調整期
 • katakana:ケイザイチョウセイキ

 

Masa penyewaan dalam bahasa Jepang

 

masa penyewaan→リース期間(riisu kikan)
 • hiragana:りーすきかん
 • kanji :リース期間
 • katakana:リースキカン

 

Masa percobaan dalam bahasa Jepang

 

masa percobaan→試用期間(shiyou kikan)
 • hiragana:しようきかん
 • kanji :試用期間
 • katakana:シヨウキカン

 

Masa pertanggungan dalam bahasa Jepang

 

masa pertanggungan→保険期間(hoken kikan)
 • hiragana:ほけんきかん
 • kanji :保険期間
 • katakana:ホケンキカン

 

Masa tenggang dalam bahasa Jepang

 

masa tenggang→支払猶予期間(shiharai yuuyo kikan)
 • hiragana:しはらいゆうよきかん
 • kanji :支払猶予期間
 • katakana:シハライユウヨキカン

 

 

この記事を書いている人 - WRITER -
詳しいプロフィールはこちら

Copyright© Kamus Bahasa Jepang【untuk Belajar Bahasa Jepang】 , 2024 All Rights Reserved.