【Perundingan】Kosakata dalam Bahasa Jepang

perundingan Kosakata Bahasa Jepang

 

 • Perundingan – 交渉 (koushou)
 • Perundingan harga – 価格交渉 (kakaku koushou)
 • Perundingan gaji – 給与交渉 (kyuuyo koushou)
 • Perundingan sewa rumah – 家賃交渉 (yachin koushou)
 • Perundingan kontrak – 契約交渉 (keiyaku koushou)
 • Perundingan penjualan – 販売交渉 (hanbai koushou)
 • Perundingan pajak – 税務交渉 (zeimu koushou)
 • Perundingan bisnis – ビジネス交渉 (bijinesu koushou)
 • Perundingan pembayaran – 支払い交渉 (shiharai koushou)
 • Perundingan lisensi – ライセンス交渉 (raisensu koushou)
 • Perundingan damai – 平和交渉 (heiwa koushou)
 • Perundingan damai internasional – 国際平和交渉 (kokusai heiwa koushou)
 • Perundingan tarif – 関税交渉 (kanzei koushou)

 

Kosa Kata Bahasa Jepang Sehari-Hari
Bahasa Jepang ada banyak huruf seperti hiragana, katakana, dan kanji. Tapi, banyak juga kata-kata yang jarang digunakan ...
Kamus Bahasa Jepang untuk Pemula【a-z】
Aku kumpulin kata-kata bahasa Jepang yang dipakai dalam percakapan sehari-hari!

 

【Perundingan】Kosakata dalam Bahasa Jepang

Perundingan dalam bahasa Jepang

perundingan → 交渉 (koushou)

 • hiragana:こうしょう
 • kanji :交渉
 • katakana:コウショウ

 

Perundingan Harga dalam bahasa Jepang

perundingan harga → 価格交渉 (kakaku koushou)

 • hiragana:かかくこうしょう
 • kanji :価格交渉
 • katakana:カカクコウショウ

 

Perundingan Gaji dalam bahasa Jepang

perundingan gaji → 給与交渉 (kyuuyo koushou)

 • hiragana:きゅうよこうしょう
 • kanji :給与交渉
 • katakana:キュウヨコウショウ

 

Perundingan Sewa Rumah dalam bahasa Jepang

perundingan sewa rumah → 家賃交渉 (yachin koushou)

 • hiragana:やちんこうしょう
 • kanji :家賃交渉
 • katakana:ヤチンコウショウ

 

Perundingan Kontrak dalam bahasa Jepang

perundingan kontrak → 契約交渉 (keiyaku koushou)

 • hiragana:けいやくこうしょう
 • kanji :契約交渉
 • katakana:ケイヤクコウショウ

 

Perundingan Penjualan dalam bahasa Jepang

perundingan penjualan → 販売交渉 (hanbai koushou)

 • hiragana:はんばいこうしょう
 • kanji :販売交渉
 • katakana:ハンバイコウショウ

 

Perundingan Pajak dalam bahasa Jepang

perundingan pajak → 税務交渉 (zeimu koushou)

 • hiragana:ぜいむこうしょう
 • kanji :税務交渉
 • katakana:ゼイムコウショウ

 

Perundingan Bisnis dalam bahasa Jepang

perundingan bisnis → ビジネス交渉 (bijinesu koushou)

 • hiragana:びじねすこうしょう
 • kanji :ビジネス交渉
 • katakana:ビジネスコウショウ

 

Perundingan Pembayaran dalam bahasa Jepang

perundingan pembayaran → 支払い交渉 (shiharai koushou)

 • hiragana:しはらいこうしょう
 • kanji :支払い交渉
 • katakana:シハライコウショウ

 

Perundingan Lisensi dalam bahasa Jepang

perundingan lisensi → ライセンス交渉 (raisensu koushou)

 • hiragana:らいせんすこうしょう
 • kanji :ライセンス交渉
 • katakana:ライセンスコウショウ

 

Perundingan Damai dalam bahasa Jepang

perundingan damai → 平和交渉 (heiwa koushou)

 • hiragana:へいわこうしょう
 • kanji :平和交渉
 • katakana:ヘイワコウショウ

 

Perundingan Damai Internasional dalam bahasa Jepang

perundingan damai internasional → 国際平和交渉 (kokusai heiwa koushou)

 • hiragana:こくさいへいわこうしょう
 • kanji :国際平和交渉
 • katakana:コクサイヘイワコウショウ

 

Perundingan Tarif dalam bahasa Jepang

perundingan tarif → 関税交渉 (kanzei koushou)

 • hiragana:かんぜいこうしょう
 • kanji :関税交渉
 • katakana:カンゼイコウショウ

 

Kosa Kata Bahasa Jepang Sehari-Hari
Bahasa Jepang ada banyak huruf seperti hiragana, katakana, dan kanji. Tapi, banyak juga kata-kata yang jarang digunakan ...